Gaming en Gambling

Kansrijke markt

Na een jarenlange periode van relatieve rust gaat er een aanzienlijke moderniseringsslag van het Nederlandse kansspelbeleid plaatsvinden. De online markt voor kansspelen zal worden gelegaliseerd en gereguleerd (planning Q2 2021) en er worden vanaf 2017 nieuwe loterijvergunningen worden uitgegeven. Bovendien worden de bestaande vergunningen voor loterijen per 2017 niet meer ondershands gegund, maar door middel van een transparante procedure. 

Kortom de  Betting & Gambling markt is aan grote veranderingen onderhevig. Privatiseringen (Holland Casino en Staatsloterij) zijn nog even uitgesteld, deregulering, ontwikkelingen in interactief kanalen, en de introductie van meerdere nieuwe producten en diensten. Daarbovenop wordt de loterij-industrie geconfronteerd met een aantal uitdagingen, waaronder: teruglopende verkoop, de concurrentie van commerciële exploitanten, nieuwe regelgeving, toetreders, en snelle technologische veranderingen.

Ervaren Executives

IJsberg biedt, met een breed en divers team van zeer ervaren loterij executives, zowel Consultancy als Business design services aan bestaande loterijen als nieuwe toetreders.

Inmiddels hebben we zelfstandig en samen met onze partners meer dan 25 projecten op het gebied van Betting & Gambling succesvol afgerond.

Door onze ervaring hebben we een uniek inzicht in de branche weten te ontwikkelen. Een inzicht dat we weten te vertalen naar succesvolle verbeteringen en vernieuwende concepten. Daarnaast benaderen we de markt vanuit het perspectief van een veranderende consument. Welke rol gaan en kunnen nieuwe technologien spelen in de verdere ontwikkeling van de markt? En hoe kunnen we daar een concurrerend aanbod mee te creëren zijn vragen waarmee we ons dagelijks bezighouden.

Met ons netwerk van affiliate technologie en service providers, zijn we in staat om kosten- en tijd efficiënte oplossingen te bieden. Oplossingen die partijen in staat stellen hun ambities te behalen.